نرم افزار محاسبه میزان آماده بکاری تجهیزات
نرم افزار محاسبه میزان آماده بکاری تجهیزات
قیمت: 120,000 ریال
خرید
نرم افزار محاسبه میزان آماده بکاری تجهیزات
شرح محصول:
نرم افزار یک فایل اکسل می باشد که پس از ورود داده های مورد نیاز  درفیلدهای مشخص شده ، محاسبات و گزارش مورد نیاز را تولید می نماید .
راهنمای کار با نرم افزار در فایل help موجود در فایل دانلود شده توضیح داده شده است ...

محصول
نرم افزار محاسبه میزان آماده بکاری تجهیزات
تاریخ ثبت
1395/9/17
تاریخ به روز رسانی
1398/2/11
قیمت
120,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده