غلبه بر افسردگی
غلبه بر افسردگی
قیمت: 240,000 ریال
خرید
غلبه بر افسردگی
شرح محصول:
خودهیپنوتیزم یک روش برای تلقین خواسته های خود و انتقال آن به ضمیر ناخودآگاه است که از نظر علمی کاملا تایید شده است و در مراکز علمی جهان آموزش داده می شود.
شما می توانید به کمک خود هیپنوتیزم و تلقینات مورد نظر را در ضمیر ناخود آگاه خود بارگذاری کنید.

محصول
غلبه بر افسردگی
تاریخ ثبت
1399/3/10
تاریخ به روز رسانی
1399/3/12
قیمت
240,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده